privacy policy

Privacy Policy

Privacy policy voor carking.be, eigenaar van carking.be, laatste wijziging 25/04/2018 (raadpleeg steeds deze pagina op wijzigingen).
1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van carking.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op carking.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van carking.be en specifiek carking.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@carking.be.
4) Monitoren gedrag bezoeker
carking.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
5) Gebruik van cookies
carking.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door carking.be te beïnvloeden.
8) Onze adverteerders
Op carking.be adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd. Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. carking.be heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partije
9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. carking.be kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van carking.be.
10) DART-cookie van Google
Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART
11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag. carking.be verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

12)Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens

carking.be verwerkt de contactgegevens (naam of benaming, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers) van de geregistreerde en gebruiker en andere gegevens (taalkeuze) die nodig zijn voor het beheer van het "carking.be”. carking.be zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van de website “carking.be” en de hieraan verbonden diensten. carking.be kan deze data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil,of andere doelen binnen het gerechtellijk kader.

De gebruiker welke zich heeft geregistreerd op carking.be heeft onder meer het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om via account na het inloggen verbeteringen aan te brengen en laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

teneinde de transparantie zijn de volgende identificatiegegevens opvraagbaar via carking.be en de advertenties naar het publiek toe te garanderen: • naam of benaming, adres en telefoon- en faxnummer van de adverteerder/gebruiker van onze dienst om te adverteren; • datum van plaatsing; • e-mailadres ;

Mochten deze Privacy policy en algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer/Privacy policy van carking.be op deze pagina en deze pagina algemene voorwaarden.

Advertenties

Carking.be maakt gebruik van advertenties

Cookie disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.) Als u zich niet heeft afgemeld voor de weergave van advertenties van derden, kunnen de cookies van andere externe leveranciers of advertentienetwerken eveneens worden gebruikt om advertenties op uw site weer te geven. Dit moet als volgt worden opgenomen in uw privacybeleid.

Cookies Policy Last updated: May 25, 2018 carking.be ("us", "we", or "our") uses cookies on the carking.be website (the "Service"). By using the Service, you consent to the use of cookies. Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies and further information about cookies. This Cookies Policy for carking.be is powered by TermsFeed. What are cookies Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the Service or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the Service more useful to you. Cookies can be "persistent" or "session" cookies. Persistent cookies remain on your personal computer or mobile device when you go offline, while session cookies are deleted as soon as you close your web browser. How carking.be uses cookies When you use and access the Service, we may place a number of cookies files in your web browser. We use cookies for the following purposes: To enable certain functions of the Service We use both session and persistent cookies on the Service and we use different types of cookies to run the Service: Essential cookies. We may use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. What are your choices regarding cookies If you'd like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser. Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly. For the Chrome web browser, please visit this page from Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050 For the Internet Explorer web browser, please visit this page from Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835 For the Firefox web browser, please visit this page from Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored For the Safari web browser, please visit this page from Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US For any other web browser, please visit your web browser's official web pages. Where can you find more information about cookies You can learn more about cookies and the following third-party websites: AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Cookiesbeleid Laatste update: 25 mei 2018 carking.be ("ons", "wij" of "onze") maakt gebruik van cookies op de website carking.be (de "Service"). Door de Service te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derden waarmee wij samenwerken, cookies op de service kunnen gebruiken, uw keuzes met betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies. Dit cookiebeleid voor carking.be wordt mogelijk gemaakt door TermsFeed. Wat zijn cookies Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt de Service of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en de Service nuttiger voor u te maken. Cookies kunnen 'persistente' of 'sessie'-cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Hoe carking.be cookies gebruikt Wanneer u de Service gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookies in uw webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: Om bepaalde functies van de service in te schakelen We gebruiken sessie- en permanente cookies op de Service en we gebruiken verschillende soorten cookies om de Service uit te voeren: Essentiële cookies. We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of weigeren, gaat u naar de helppagina's van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert om ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan en sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven. Ga voor de Chrome-webbrowser naar deze pagina op Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050 Ga voor de Internet Explorer-webbrowser naar deze pagina van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835 Ga naar de Firefox-webbrowser en bezoek deze pagina vanuit Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Voor de Safari-webbrowser bezoekt u deze pagina van Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US Voor elke andere webbrowser bezoekt u de officiële webpagina's van uw webbrowser. Waar vindt u meer informatie over cookies U kunt meer leren over cookies en de volgende websites van derden: AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/