terms and conditions

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor carking.be

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van carking.be , zoals deze beschikbaar is gesteld door carking.be . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

carking.be kan nooit aansprakeklijk gesteld worden voor contacten en transakties/verkopen/verhuur etc.. die voortvloeien uit het adverteren op carking.be
Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van carking.be is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij carking.be.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met carking.be te mogen claimen of te veronderstellen.

carking.be streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. carking.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van carking.be op deze pagina.

Advertenties

Carking.be maakt gebruik van advertenties

Cookie disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.) Als u zich niet heeft afgemeld voor de weergave van advertenties van derden, kunnen de cookies van andere externe leveranciers of advertentienetwerken eveneens worden gebruikt om advertenties op uw site weer te geven. Dit moet als volgt worden opgenomen in uw privacybeleid.

Cookies Policy Last updated: May 25, 2018 carking.be ("us", "we", or "our") uses cookies on the carking.be website (the "Service"). By using the Service, you consent to the use of cookies. Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies and further information about cookies. This Cookies Policy for carking.be is powered by TermsFeed. What are cookies Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the Service or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the Service more useful to you. Cookies can be "persistent" or "session" cookies. Persistent cookies remain on your personal computer or mobile device when you go offline, while session cookies are deleted as soon as you close your web browser. How carking.be uses cookies When you use and access the Service, we may place a number of cookies files in your web browser. We use cookies for the following purposes: To enable certain functions of the Service We use both session and persistent cookies on the Service and we use different types of cookies to run the Service: Essential cookies. We may use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts. What are your choices regarding cookies If you'd like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser. Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly. For the Chrome web browser, please visit this page from Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050 For the Internet Explorer web browser, please visit this page from Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835 For the Firefox web browser, please visit this page from Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored For the Safari web browser, please visit this page from Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US For any other web browser, please visit your web browser's official web pages. Where can you find more information about cookies You can learn more about cookies and the following third-party websites: AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

Cookiesbeleid Laatste update: 25 mei 2018 carking.be ("ons", "wij" of "onze") maakt gebruik van cookies op de website carking.be (de "Service"). Door de Service te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derden waarmee wij samenwerken, cookies op de service kunnen gebruiken, uw keuzes met betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies. Dit cookiebeleid voor carking.be wordt mogelijk gemaakt door TermsFeed. Wat zijn cookies Cookies zijn kleine stukjes tekst die door uw webbrowser worden verzonden door een website die u bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en stelt de Service of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te maken en de Service nuttiger voor u te maken. Cookies kunnen 'persistente' of 'sessie'-cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Hoe carking.be cookies gebruikt Wanneer u de Service gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookies in uw webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: Om bepaalde functies van de service in te schakelen We gebruiken sessie- en permanente cookies op de Service en we gebruiken verschillende soorten cookies om de Service uit te voeren: Essentiële cookies. We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of weigeren, gaat u naar de helppagina's van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert om ze te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan en sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven. Ga voor de Chrome-webbrowser naar deze pagina op Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050 Ga voor de Internet Explorer-webbrowser naar deze pagina van Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835 Ga naar de Firefox-webbrowser en bezoek deze pagina vanuit Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored Voor de Safari-webbrowser bezoekt u deze pagina van Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US Voor elke andere webbrowser bezoekt u de officiële webpagina's van uw webbrowser. Waar vindt u meer informatie over cookies U kunt meer leren over cookies en de volgende websites van derden: AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/ Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/